Езиков и изпитен център

 02 988 23 49  |   02 988 02 38

facebook

Забавачката с английски език е подходяща за деца от 3 до 5 годишна възраст. 

Провежда се 2 или 3 пъти седмично и включва разнообразни и занимателни учебни дейности, които приобщават децата към културата на английския език.

Децата правят своите първи стъпки в четенето и писането на английски език.

Учебниците, които нашите преподаватели са подбрали, са занимателни, забавни на водещи английски издателства.

Различните програми са подходящи за деца от I до XI клас. По време на учебния процес учениците от 2-ри до 7-ми клас получават необходимата подготовка и знания, за да могат да се явят на изпитите на Cambridge, PTE или JETSET и да получат сертификат, доказващ нивото на владеене на езика.

Основният курс на обучение продължава до седми клас. Целта е учениците да достигнат ниво В2 по Общоевропейската езикова рамка. Допълнителният курс на обучение приключва в десети или единадесети клас. Целта му е учениците да се подготвят и явят на сертификатните изпити по английски език на университета Кеймбридж, за сертификатите – FCE, CAE, CPE, IELTS. С тях вашите деца могат да учат и работят в чужбина.

Курсът цели да запознае учениците преди началото на учебната година с най-често употребяваните думи, изрази и структури и да ги улесни при по-нататъшното усвояване на езика.

Улеснете детето си и му помогнете да учи с удоволствие.

Обучението по английски за възрастни е разделено на шест нива и обхваща необходимите компоненти за свободното опериране с езика - четене с разбиране, слушане с разбиране, писане и говорни умения.

„Алианс” предлага гъвкава програма за обучение на вашите служители. Ние ще ви предложим система, програма и интензивност на курса, която отговаря на нуждите на вашия екип и на целите на бизнеса ви.

Предлагаме ви бизнес английски в три нива. С помощта на разнообразни комуникативни задачи развиваме уменията ви за свободно водене на преговори и общуване на английски в работна среда.

Курсът се провежда в удобно за вас време. Ако желаете да получите сертификат за съответно ниво, може да положите изпит, за да удостоверите знанията си пред различни институции.

За лятото езикова школа "Алианс" ви предлага целодневна езикова занималня за деца от седем до десет години, преговорни уроци по английски на малчуганите от забавачка до шести клас, летен седми клас за децата завършили шести и традиционни, интензивни курсове по английски за възрастни.

Всички права запазени. (с) 2018 Езиков център АЛИАНС

уеб дизайн: Уебвижън