Езиков и изпитен център

 02 988 23 49  |   02 988 02 38

facebook

 

ПОКАНА

На основание "Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции", представляващи Приложение № 3 към чл.13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (обн., ДВ, бр. 51 от 2003г. изм. и доп. ДВ, бр. 70 от 2018г.)., Алианс ЕООД кани всички финансови институции, с клонова мрежа на територията на гр. София да представят оферти за предоставяне на финансови услуги включени в групата "Платежни и свързани услуги" и „Свободни парични средства - депозити".

Офертите следва да се представят до 10 работни дни, от публикуването на обявата, в Алианс ЕООД на адрес гр. София, ул. „Капитан Андреев” №1 при техническия сътрудник на управителя, в затворен непрозрачен плик или изпратени на e-mail адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИ ОФЕРТИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ

Оценката на качеството на предложенията се извършва от Комисия съгласно неколичествени и количествени критерии.

Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта. За всяко предложение се определя комплексна оценка (КО) определена по формулата:

КО = НП*0.40 + КП*0.60 , където:

НП (количествени показатели) = (НП1 + НП2 + НП3)/3

КП (неколичествени показатели) = КП1*0.60 + КП2*0.40

1. Неколичествени критерии, с обща относителна тежест в крайната оценка в размер на 40 на сто:

НП1 – Рейтинг на кандидатите, присъден от Агенцията за кредитен рейтинг.

НП2 - Надеждност и функционалност на платформата за интернет банкиране.

НП3 - Развитие на клоновата мрежа. Наличие на обслужващи банкови офиси в близост до адреса на управление на Алианс ЕООД – София, ул. „Капитан Андреев” №1 и до новият адрес на пл.“България“ №1 – административна сграда ПРОНО . Моля посочете приблизителна отдалеченост на най-близките като локация банкови офиси спрямо посочения адрес в метри.

2. Количествени критерии, с обща относителна тежест в крайната оценка в размер на 60 на сто:

КП1 - 3а групата финансови услуги „Свободни парични средства - депозити"

КП1 = (П1 + П2 + П3)/3

П11 - предложени лихвени условия по депозити

П12 - условия при предсрочно погасяване, възможност свободно да се оперира с депозираните средства ,

П13 – такси и комисионни

КП2 - 3а групата финансови услуги „Платежни и свързани услуги"

КП2 = (П21+П22+П23)/3

П21 – такси и комисионни по осъществяване на различните местни разплащания

П22 - банкови такси за обслужване на разплащателна сметка ( приоритетно е предлагането на цена за пакетно обслужване на разплащателна сметка включващ определен брой разплащания, вноски в брой минимум 10000лв., възможност клиентите на Дружеството да внасят такси по сметките му без такса или с минимална такава – да се посочи сумата на таксата)

П23 - такси и комисионни по осъществяване на различни международни разплащания

Оценката по всеки показател варира в граници от 10 до 100, като най-доброто предложение по всеки показател от всеки критерий получава 100 точки, а всяко следващо по-малко добро предложение получава с 20 точки по-малко. При липсата на данни в офертата за даден показател при класирането съответната оферта получава нула точки по съответния показател. На първо място се класира участникът събрал най-много точки.

Всяка оферта трябва да съдържа: - данни за финансовата институция - документи удостоверяващи рейтинга на институцията - писмена обосновка на надеждността и функционалността на платформата за интернет банкиране - срок за обслужване на плащанията

Офертите се отварят и разглеждат от комисия два дни след изтичане на крайния срок за подаване на оферти. Съставя се протокол за класиране на офертите. За контакти тел. 0884163921 Радостина Георгиева, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ | ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Всички права запазени. (с) 2020 Езиков център АЛИАНС

уеб дизайн: Уебвижън

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на "бисквитки".
Прочете повече ОК